• aktivní účast na cvičeních
  • splnění průběžných testů praktických dovedností ze základních herních činností jednotlivých sportovních her 
  • průběžné zpracování semestrální práce - kartičky průpravných a herní cvičení z jednotlivých her a jednotlivých atletických disciplín
  • teoretický test ze základních pravidel daných sportovních her a základů atletiky