Při výuce TV na 1. stupni základních škol se zaměříme převážně na správné překonávání nízkých a přirozených překážek.

Technika překážkového běhu

Start se neliší od nízkého sprinterského startu. Po vyběhnutí se trup rychleji vzpřimuje vzhledemblízkosti překážky.

Letová fáze - při odrazu na překážku se předkláníme a dokončíme nápon odrazové nohy. Švihová noha švihá „ostrým“ kolenem vpřed. Protilehlá paže jde vpřed dolů zevnitř a druhá paže pokračuje ve svém běžeckém pohybu, až na úroveň boků. V útoku na překážku vykývne bérec švihové nohy dopředu. Někdy se švihová noha i zcela napne. Chodidlo je vztyčené. Pata přechází těsně nad horní hranou překážky. Ihned následuje aktivní pohyb dolů jako přípravadokroku. Odrazová noha se uvolněně pokrčí únožmo a přechází přes překážku stehnem rovnoběžnýmhorní příčkou překážky. Trup se po odrazu sklání více vpřed a před dokrokem se opět napřimuje. Švihová paže se vrací do normálního běžeckého pohybu. Koleno přetahované odrazové nohy je vedeno vysoko do dalšího běžeckého kroku za překážkou.

Dokrok je na přední část chodidla. Přitom se snažíme zachovat náklon trupu a správnou polohu paží.

Běh mezi překážkami je rychlý, pružný a hlavně rytmický.

Rychlost se snažíme stupňovat. Doběh do cíle je sprinterský.

 

Nejčastější chyby a jejich odstraňování

  • před překážkou se zastaví anebo ji obíhá

doporučení pro odstranění chyby - snížení překážky, běh přes bezpečné překážky – guma, molitan, papírová krabice

  • nerytmický běh mezi překážkami

doporučení pro odstranění chyby - určit přiměřenou vzdálenost mezi překážkami

  • odraz různou nohou, drobení kroků

doporučení pro odstranění chyby - překontrolovat odrazovou nohu

  • překážka se nepřebíhá, ale skáče do výšky

doporučení pro odstranění chyby - prodloužit a označit místo odrazu před překážkou a rychlý došlap za překážkou

 

 

Metodický postup nácviku překážkového běhu

  • Běžecké hry s překonáváním překážek.
  • Překážkové dráhy pro odstranění strachu z překážek.
  • Přebíhání nízkých bezpečných překážek.
  • Přebíhání nízkých překážek v tříkrokovém rytmu.

 

 

Návrh některých průpravných pohybových činností a her zaměřených na zdokonalení prvků překážkového běhu

(Ukázka z diplomové práce ZELENKOVÁ, A.Využití netradiční prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ – překážkový běh, starty. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013)

Frekvence kroků při běhu

Rytmus

Překonání překážek

 

Videoukázka modifikovaného překážkového běhu.