Hod kriketovým míčkem vycházípřirozeného švihu paže. K nácviku využíváme i jiných předmětů (šišky, sněhové nebo papírové koule, tenisové nebo malé gumové míčky, kometky, flexi sáčky).

 

Technika hodu kriketovým míčkem

Rozběh

Míček se drží pevněmisce prstů. Rukamíčkem je ve výši očí, loket směřuje vpřed. Cvičenec se rozbíhá, postupně zvyšuje rychlost běhu. Paže s míčkem se pohybuje mírně vpřed a vzad. Druhá paže pracuje jako při běhu.

Tříkrokový odhodový rytmus

posledních třech krocíchtříkrokový odhodový rytmus, cvičenec napíná paži s míčkem vzad až do volného náponuloketním kloubu. Impulzivní krok začíná odpichemlevé nohy (u praváků) a pokračuje rychlým přešvihnutím (zkřížením) pravé nohy. Při impulzivním kroku docházípředběhnutí trupu nohama.

Na impulzivní krok navazuje odhodové postavení – paže jsounápřahu, ruka ve výši ramen, váha těla je na pravé noze, levá noha je vpředu, osa ramen je téměř rovnoběžnáosou rozběhu. Levá noha tvoří oporu vytvořeného oštěpařského luku.

Odhod

Vlastní odhod začínápravé nohy, postupně se zapojují svaly nohy, pánve, trupu, ramene a nakonec paže provede prudký švih. Míček se vypouští pod úhlem 35 – 45 stupňů. Po vypuštění míčku provede cvičenec přeskok na pravou nohu a tlumí pohyb vpřed.

 

Technika hodu jednoruč vrchem z místa.

 

Nejčastější chyby a jejich odstraňování

 • hod spodním obloukem

        doporučení pro odstranění chyby - hody ze vzpažení, hody do výšky

 • obrácené postavení nohou

             doporučení pro odstranění chyby - hodymístakontrolou správného postavení

 • hod z pokrčené paže

             doporučení pro odstranění chyby - hodymístaodhodového postaveníkontrolou natažené paže

 • zastavení před odhodem

             doporučení pro odstranění chyby - hody ze tří kroků, z chůze, poklusu, ze zkráceného rozběhu

 

 

Metodický postup nácviku hodu kriketovým míčkem

 • Průpravné hry pro rozvoj švihu paže.
 • Jednoduché soutěže – hod na vysoký cíl, přehazování vysokých překážek.
 • Nácvik techniky:
  • držení míčku,
  • hod z místa ze vzpažení,
  • hod z místanápřahu.
 • Nácvik střižného kroku:
  • bez odhodu,
  • odhodem,
  • hod z chůze zakončený střižným krokem
  • totéžpoklusu,
  • totéž se stupňovaným rozběhem.
 • Soutěžehodu kriketovým míčkem.