Technika běhu

Běh je cyklický pohyb (nohy, paže, trup vykonávají stejné pohyby opakující se ve stejném sledu).

Při rozboru a popisu techniky rozlišujeme 3 fáze

 • odraz
 • let
 • dokrok

Odraz

Východiskemodrazu je moment vertikály. Odrazová noha je mírně pokrčená na plném chodidle, těžiště běžce se nachází nad místem opory, druhá noha je silně ohnutákolenibércem složeným pod stehnem. Paže jsou na stejné úrovni ohnuty zhrubapravém úhlu, ruce lehce sevřenypěst.

Odraz je nejdůležitější fázehnací síla běžeckého pohybu. Odrazová noha se napínákyčelním, kolenním a hlezenním kloubu, aktivně se odráží ze špičky. Švihová noha jde ostrým kolenem vzhůru a vpřed. Docházíprotlačení pánve. Vzniká běžecký nápon = běžecký luk. Paže jsounejvětším rozšvihu.

Let

Let je výsledkem odrazu, tělo se pohybuje vpřed setrvačností.

Dokrok

Dokrok začíná došlapem na přední malíkovou část chodidla, při dokroku na plné chodidlo a zpět na špičku při odraze (mírné převinutí přes patu).

Práce paží

Práce paží je důležitá, pomáhá nám rozhýbat nohy. Paže jsou ohnutyloktech asipravém úhlu a střídavě komíhají podél boků, podle rychlosti se ruka dostává vpředu až k bradě a vzaduboku. Švihový způsob běhu sloužíudržení získané rychlosti na trati, stálou délku a frekvenci kroků. Dochází ke střídání jednotlivých fází včetně momentu vertikály.

 

 

Nejčastější chyby a jejich odstraňování

 • běh přes patu„sedění“

doporučení pro odstranění chyby - běh do svahu, běh do kopce, skipink, liftink, odpichy

 • nedostatečné zvedání kolen

doporučení pro odstranění chyby - běh do strmého svahu, skipink, přeběh přes překážky

 • běhzáklonu

doporučení pro odstranění chyby - běh do strmého svahu, podbíhání lana

 • pohyby paží do stran

doporučení pro odstranění chyby - pohyby paží na místě bez pohybu nohoukontrola spolužákem, u stěny, mezi překážkami

 • nesprávné kladení chodidel

  doporučení pro odstranění chyby - vědomé prováděníkontrolou špiček, běh po čáře, ve sněhu

 

 

 

Metodický postup při nácviku techniky běhu

Hladký běh

 • Běh střední rychlostíopravováním chyb

Zpětnou vazbu o technice provedení běhu (jednotlivých klíčových míst) může dávat jak vyučující TV, tak i žáci mezi sebou (didaktický řídící styl reciproční). Důležitá je znalost správného provedení běhu. Pro zdokonalení této dovednosti jsou vhodné přirozené pohybové činnosti jak v tělocvičně, tak i v terénu. Ve výuce doporučujeme zařazovat průpravné pohybové činnosti a následně pohybové hry (upozornění - v pohybové hře se žáci plně nesoustředí na techniku provedení, ale na cíl hry).

Návrh některých průpravných pohybových činností a her zaměřených na zdokonalení techniky běhu (Ukázka z diplomové práce BADINOVÁ,P. Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ – běh a skok daleký. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013.) 

 • Nácvik běžecké abecedy

Pro zdokonalení techniky běhu se využívají speciální běžecké činnosti nazývané atletická běžecká abeceda (ABC). Tyto činnosti jsou zaměřeny na jednotlivé fáze běhu a nazývají se - zakopávání, skipink, liftink, kolesa, předkopávání, odpichy, odrazy a další.  

Návrh některých průpravných pohybových činností a her zaměřených na zdokonalení prvků atletické abecedy

(Ukázka z diplomové práce VATAŠČINOVÁ,M.Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ - atletická abeceda, vytrvalostní běh. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013.)

Zakopávání

Skipink

Liftink

Předkopávání, kolesa

 

Nácvik vytrvalostního běhu

Mluvíme-li o vytrvalostním běhu, pro žáky 1. stupně se jedná převážně o obecnou vytrvalost - v nízké a střední intenzitě běhu (50 - 60% a 65 - 75% maximální tepové frekvence - viz předmět TV1). 

 • běžecké hry pro rozvoj vytrvalostního běhu
 • indiánská chůze
 • indiánský běh
 • souvislý běh mírným tempemběh za vodičem
 • běh se střídáním tempa

 

Návrh některých průpravných pohybových činností a her zaměřených na rozvoj vytrvalosti a techniky vytrvalostního běhu

(Ukázka z diplomové práce VATAŠČINOVÁ, M.Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ - atletická abeceda, vytrvalostní běh. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013)

 

alt Autíčka Video
alt Běh v kruhu Video
alt Boj o míče Video
alt Veverky a zásoby Video
alt Víčkovaná Video
alt Vyvolávač Video
alt Živé pexeso Video

 

Návrh dalších průpravných pohybových her zaměřených na rozvoj vytrvalosti 

(Ukázka z diplomové práce VATAŠČINOVÁ, M.Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ - atletická abeceda, vytrvalostní běh. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013)

 

Nácvik rychlého běhu

Rychlým během maximální intenzitou překonáváme krátké úseky (na 1. stupni většinou do 50 metrů)

 • běžecké hry a soutěže pro rozvoj rychlého běhu
 • nabíhané rovinkytechnické, stupňované

 

Návrh některých průpravných pohybových her zaměřených na rozvoj rychlosti

(Ukázka z diplomové práce BADINOVÁ,P. Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ – běh a skok daleký. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013.)

 

Návrh některých průpravných pohybových her zaměřených na zdokonalení techniky rychlého běhu a rozvoj rychlosti

(Ukázka z diplomové práce JEŽDÍKOVÁ,K.Návrh a realizace pohybových činností na rozvoj rychlostních schopností  žáku 1. stupně základních škol. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013)

Běh za míčem

Video

Běžecké pexeso Video
Bláznivá honička Video
Dobíhání obruče Video
Honěná s novinami Video
Chyť hokejku Video
Jeden na druhého Video
Křižovatka Video
Míčová štafeta s obíháním Video
Spící obr Video
Vynes kroužek Video
Vyvolávání čísel Video