Po nácviku a odstranění hrubých chyb v provedení základních atletických dovedností lze zdokonalovat tyto dovednosti i při využití specifické didakticko organizační formy práce - variabilního provozu.

Co je vlastně variabilní provoz a jak jej připravovat.

Variabilní provoz zaměřený na zdokonalení základních atletických dovedností.

(Ukázka z diplomové práce NOVÁ, Š. Využití variabilního provozu při výuce TV na 1. stupni ZŠ. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2007. )

Odkaz na internetové stránky Portálu RVP, kde můžete nahlédnout na variabilní provozy v různých tematických celcích.