Předmět TV2
Ročník 2.
Semestr letní
Vyučující

Mgr. Petr Červenka

Mgr. Ilona Kolovská

Typ výuky cvičení
Rozsah 0/0/3
Povinnost povinný
Ukončení zápočet

 

Obsah výuky

Základy sportovních her

Minibasketbal - základní herní činnosti jednotlivce, zvládnutí přihrávek,  vedení míče, nácvik dvojtaktu, střelby, nácvik základní kombinace "hoď a běž", průpravné pohybové hry založené na spolupráci více hráčů, hra - modifikovaná i finální.

Miniházená - zvládnutí základních HČJ - přihrávka, vedení míče, střelba formou průpravnýchherních  cvičení, nácvik obranných činností, průpravné hry pro spolupráci více hráčů,hra - modifikovaná, finální.

Fotbalzvládnutí základních HČJ- přihrávka,vedení míče, střelba formou průpravnýchherních  cvičení, nácvik obranných činností, průpravné hry, modifikovaná hra.

Florbal - nácvik základních herních činnstí,přihrávka,vedení míčestřelba formou, modifikované průpravné hry, hra.

Ringo - zvládnutí základních herních činností, házení a chytáníprůpravné hry, vlastní hra.

Pálkovací hry - základní dovednosti, modifikované hry.

 

Základy atletiky

Běžecká abeceda

Překážkový běh, rytmus, SPD

Start nízký a polovysoký, prohloubení techniky

Technika běhu

Skok vysoký -průprava , základy skrčné a střižné techniky

Základy hodu, hod s rozběhem

Štafetová předávka

Nácvik a průprava skoku dalekého

Individuální průprava s korekcí

Netradiční víceboj

Netradiční atletika

 

Pohybové hry

Osvojení a zdokonalení profesních dovedností studentů při výběru, organizaci, raelizaci a hodnocení pohybových her.