V průběhu semestru každý student realizuje pohybové hry jak v atletické části, tak i v části sportovních her (jeden ze zápočtových požadavků). Studenti si v průběhu semestru osvojí a zdokonalí se v profesních dovednostech - při výběru, organizaci, raelizaci a hodnocení pohybových her.

Následující text je zaměřen na získání teoretických základů před vlastní realizací pohybových her.

 

Výběr pohybové hry

Od výběru hry v literatuře k její realizace

 • vyhledání pohybové hry v literatuře
 • modifikace pro konkrétní podmínky (věk, prostředí, materiální vybavení, počasí atd.)
 • úprava pravidel
 • virtuální průběh hry“ – v mysli organizátora se odehrává průběh hry, ve které zjišťuje případné nedostatky, problémová místa a místa, jež je třeba upravit
 • úprava původního návrhu pravidel a průběhu hry
 • organizace a realizace vlastní pohybové hry

 

 

Řízení a organizace pohybové hry

Organizace pohybové hry probíhá v následujících fázích

1. Zajištění bezpečného prostředí

2. Uvedení pohybové hry a motivace

3. Realizace a průběh hry

4. Zhodnocení pohybové hry

 

1. Zajištění bezpečného prostředí

Před vlastní realizací pohybové hry je potřeba zajistit bezpečný prostor, zvláště v přírodním prostředí.

 

2. Uvedení pohybové hry a motivace

 • název hry
 • vysvětlení pravidel, vysvětlení rolí
 • způsob zahájení
 • způsob ukončení (podmínky případného vítězství)
 • zajištění vyrovnanosti družstev
 • zpětné informace od hráčů, zda všemu rozumí (klademe konkrétní otázky na klíčová místa pohybové hry)

 

3. Průběh hry

 • sledování dodržování pravidel
 • při nejasnostech zastavení hry a vysvětlení
 • napomínání (trestat v roli rozhodčího) při nedodržování pravidel
 • ukončení hry podle pravidel

 

4. Zhodnocení pohybové hry

 • zhodnocení výkonů, vyhlášení vítěze
 • krátká diskuse nad taktikou vítězů (zdokonalování hráčů)
 • povzbuzení, pokárání (např. k nesportovnímu chování), pochvala (pokud je co chválit)
 • případná motivace pro příští činnost, hru atd.
 • úklid herního prostorunáčiní, nářadí, např. fáborků v přírodě apod.