Doporučená literatura

ČERNÝ,T. a kol. Miniházená ve škole. Praha: Český svaz házené, 2007.

JEŘÁBEK,P. Atletická příprava. Praha: Grada, 2008.

KAPLAN,A., BARTŮNĚK,D., NEUMAN,J. Skáčeme, běháme a hrajeme si. Praha: Portál, 2010.

KOLÁŘ , P., et al. Sportovní hry ze světa. 2. vyd. Praha: Česká asociace sport pro všechny, 2004.

PERIČ,T. Sportovní příprava dětí 2. Praha: Grada, 2012.

RUBÁŠ, K. Základy atletických disciplín. Plzeň : ZČU FPE, 1996

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2004.

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. II. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2005.

TŮMA, M., TKADLEC, J. Hrymíčem pro děti. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s.

VOLFOVÁ, H., KOLOVSKÁ, I. Předškolácipohybu 3. Praha: Grada, 2011.

VOTÍK,J. Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada, 2011.

VRBATA, M. Ringorekreační pravidla. Brno: Mravenec. /Rádce 2/

 VRBATA, M. Pravidla netradičních rekreačních sportů I. - III. Brno: Mravenec, 1998.  

 

 
 

Použitá literatura

Publikace

HRBKOVÁ, M. Vybrané kapitoly z didaktiky atletiky pro učitele 1. stupně ZŠ. Plzeň: ZČU, 2001.

VOTÍK,J., ZALABÁK,J. Fotbalový trenér, základní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2011

Krok za krokem basketbalem. Praha: Česká basketbalová federace, 2011.

 

Diplomové práce

BADINOVÁ,P. Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ – běh a skok daleký. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013

JEŽDÍKOVÁ,K.Návrh a realizace pohybových činností na rozvoj rychlostních schopností  žáku 1. stupně základních škol. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013

KOČOVÁ,P.Využití netradičních sportovních her na 1. stupni zš – ringoPlzeň: ZČU FPE KTV, 2013

NOVÁ, Š. Využití variabilního provozu při výuce TV na 1. stupni ZŠ. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2007

ONDRIKOVA,H.Využití netradičních sportovních her na 1. stupni zš – softbal, lakrosPlzeň: ZČU FPE KTV, 2013

VATAŠČINOVÁ,M.Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ - atletická abeceda, vytrvalostní běh. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013.

ZELENKOVÁ, A.Využití netradiční prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ – překážkový běh, starty. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013

 

Videomateriály

ČERNÝ,T. a kol. Základy miniházené pro děti, učitele a začínající trenéry. Praha: Český svaz házené, 2007.