Nacházíte se na internetových stránkách předmětu TV2Tělesná výchova 2, které byly vytvořeny za podpory Fondu rozvoje vysokých škol a mají sloužit jako studijní opora pro studenty učitelství pro 1. stupeň základních škol.

Tělesná výchova 2 ve svém obsahu zahrnuje základy sportovních her včetně jejich miniforempravidla, metodika nácviku a zdokonalování jednotlivých herních činností. Dále na těchto stránkách naleznete základy nácviku a zdokonalení atletických dovedností. Nedílnou součástí pohybové průpravy žáků mladšího školního věku je zařazování pohybových her do vyučovacího procesu, s nimiž se zde také seznámíte.    

Internetová stránka předmětu TV2 je vytvořena z propojení textu, obrázků a video sekvencíjednotlivých článcích, které jsou doplněny fotografiemi, tabulkami a videi tak, aby média co nejlépe demonstrovala a uváděla příklad pro studentky a studenty daného předmětu.

levém sloupci se nachází hlavní navigační menu, které se dále rozbaluje do jednotlivých odkazů na články podle potřeby, zde se pod odkazem nachází další členění. Podle toho, v jaké části menu se nacházíte, je vždy pro přehlednost rozbalena pouze jedna část. K prohlížení a návratu na předchozí nebo následující stránku je v prohlížeči možné využít tlačítka vpřed či vzad.

Pro potřeby prohlížení off-line je obsah přenesen na DVD-ROM, který je možné prohlížet na lokálním PC bez přístupu na internet. Grafická podoba je shodná s on-line verzí, tedy studenti mají možnost tuto problematiku studovat i bez přístupu na internet. V off-line verzi pouze nejsou funkční odkazy, které odkazují na jiné www-stránky.

 

Na tvorbě obsahu těchto stránek se podíleli - Mgr. Ilona Kolovská (atletika, pohybové hry, sportovní hry), PaedDr. Jaromír Votík, CSc. (fotbal), Mgr. Petr Červenka (basketbal).